Youdiehard Video Archive


The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who do not do anything about it. When good people in any country cease their vigilance and struggle, then evil men prevail.

LinksArchiveInfoVideosContact


"Non sibi sed suis"
>:(

Friday, August 31, 2007

The Gospel of DaveSa inyong mga nagbabasa at sa lahat ng kaibigan, binabati ko kayo ng maluwalhati sa aking puso. Sana ay maging matangumpay ang inyong paghahanap ng kabuluhan sa buhay. Ipagpatuloy sana ninyo ang paggawa ng kabutihan sa kapwa at pagsumikapang gawin kung ano ang tama para sa sarili. Mas mabuti sana kung maging mapagpakumbaba kayo parati sa bawat gawain ninyo. Marami sa inyo ang nagtatanong sa akin, “Ano ba ang pinakamabuting gawin para makatulong sa kapwa?” Madali lang, kalimutan ang inyong sarili at maglingkod ng tunay. Kung may kadahilanan man para paglingkuran ang sarili, ito dapat ay para lang mabuhay ka at magpatuloy pa sa paglilingkod at wala nang iba pang dahilan. Hindi masama ang magpakasaya kung ito ay para sa kalusugan ng iyong pagiisip at para makapagpatuloy ka pa sa pagharap sa mga problemang bumabalakid sa iyong pagtulong sa kapwa tao. Ngunit kung nagpapakasaya ka para lang sa iyong sarili, ano ang makukuha mo dito? Pagkatapos mong magpakasaya babalik ka lang ulit sa problema. Ngunit kung ang kaligayahan ay iyong binahagi, nasa puso’t isipan ka na nila habang buhay kasama ng kaligayahang iyong ibinigay. Huwag mong hangarin na ikaw ay mahalin o purihin, sapagkat may kayamanan sa bawat pagkayamot at kainisan nila sa iyo. Gumawa ka lang ng tama habang sila ay galit sa iyo sapagkat kung may magandang bagay ka mang makukuha sa iyong paggawa ng mabuti ito ay ang galit at pananakit nila sa iyo. Bakit ko ito nasabi? Ang paggawa mo ng kabutihan na nauwi sa pagpaparusa o pananakit sa iyo ay siyang magpapatunay sa iyo na ikaw ay mapalad sapagkat may magandang bagay kang tinataglay na wala pa sa kanila. Kayo naman ay magsasabing, “Ano ang kadahilanan kung bakit kailangan naming ibahagi sa iba ng aming tinataglay na kabutihan?”. Ito ang sagot ko sa inyo, ang buong kaligayahang aking tintutukoy ay hindi mo pwedeng taglayin kung hindi mo gagawin ng buong buo ang aking sinabing paglimot sa iyong sariling interes. Kung sakaling taglayin mo na ito, dapat mo itong ibahagi at tulungan ang iba na maging katulad mo sa kadahilanang ang sang katauhan ay iisa lang ang laman at iisa lang ang pinanggalingan. Tuwing may isang taong nasasaktan ay nasasaktan ang sangkatauhan. Kung mamatay ka mang isang taong punong puno ng katanungan sa isip ukol sa mga hiwaga ng kalangitan at maging sa mundo ng agham, may tao muling mabubuhay o ipapanganak sa mundo na nagtataglay ng kaparehas na pananabik matuklas ang kasagutan sa iyong mga tanong. Nakalulungkot isipin kung ang iiwan mong mundo sa kanila ay isang mundong hindi kaaya-ayang mabuhay o kaya’y isang mundong hindi madaling magisip ng mga ganitong bagay. Kaparehas lamang yan ng paghahanda mo sa kinabukasan ng mga anak mo, ngunit kung tatanggapin mo lang ang katotohanan alam mo sa sarili mo na mas mahalaga pa nga ito.

Marami sa inyo ang nagsasabing dapat tayong lahat ay tumutulong sa mahihirap, ngunit ginagawa ba ninyo ito? Ginagawa lang ba ninyong dahilan na ang pagtuturo ng banal na kasulatan ay mas mahalaga kaysa sa pagtulong ng personal sa kapwa tao? Walang relihiyon ang nagsasabing mali ang pagtulong sa kapwa, ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo: Mas marami kang dapat gawin sa gawa kaysa sa salita. Sapagkat karamihan sa inyo ay puro turo lang sa iba para sila ang gumawa at hindi kayo. Ang pinakamabigat na pagkakamali ay ang pag harap mo sa salamin at kaya mong sikmuraing ikaw ay hipokrito at hindi mo totoong sinusunod ang tinuturo at inuutos mo. Sasabihan mo ang mga tao, “Tumulong kayo sa mga dukha at nangangailangan, tulungan nyo silang matutong maghanap ng pagkakakitaan, magbahagi ng inyong kayamanan sa ikabubuti nila. Tulungan nyo silang mamingwit ng sarili nilang isda.” Pagkatapos matutulog ka ng mahimbing at akala mo’y malaki na ang iyong nagawa. Hindi ba ninyo alam na ganun din ang gagawin nila dahil iyon ang natutunan nila sa inyo? Hindi ba ninyo alam na mangangaral lang din sila sa iba at hindi rin sila kikilos katulad ninyo? Hindi mababawasan ang kahirapan kung ganyan ang paulit ulit na nangyayari. Bakit mo tinuturong tumulong sa mahihirap at nangangailangan kung ikaw mismo ay hindi mo magawa ito? Mahirap ba para sa iyo ang gawin ang mga kabutihang tulad ng pagtulong sa mahihirap? Hindi mo ba alam na mas makakabuti sa iyo ang pag-alay mo ng iyong sarili para sa lahat? Mas mabuting ituro mo lang lahat ng iyan kapag tapos mo nang nagawa. Hindi lang ang pagkain o pera o kagamitan ang kailangan ng mga nangangailangan, kailangan din nila ng kaalaman na kayo lang ang makakapagbigay. Huwag kayong maghanap ng tubig sa isang balong malalim kung ang tubig pala ay inilipat na sa kabilang lalagyanan at ipinagdamot. Kapag may nagkukulang ay may sumosobra. Huwag kayong matakot magsalita, sumulat o magpahayag at kumilos para sa tama.

Kung may balak kang gawing kabutihan, humanap ka lamang ng tulong sa iba kung hindi mo na kayang gawin ang iba mo pang gawain. Kung ako ang inyong paniniwalaan, mas nararapat na lahat ng gawain ay ikaw lang ang gagawa. Kaya kong magkaroon ng sampung katulong pero di ko ito ginagawa dahil may respeto ako sa aking sarili. Malaking kayamanan ang alam mong marami kang responsibilidad na nagagawa. Ang tunay na kayamanan ay ang tunay na kaligayahan.

Mahalin mo ang iyong kapwa na pantay sa iyo. May isang bagay lang naman ang gusto ng lahat, yun ay ang makaligtas. Ano mang klaseng kaligtasan ito, ito ay may iisang iniiwasan at ito ay ang kapahamakan. Ang pinakasiguradong maari mong magawa upang makatulong sa kaligtasan ng lahat ay ang pagmamahal sa iyong Bayan. Ang bayan mo ang iyong bakurang dapat mong linisin. Wala nang mas hihigit pang paraan ng pagmamahal ang maaari mong ipamalas sa iyong kapwa tao kaysa sa pagmamahal sa iyong bayang sinilangan. Kabilang dito ang pagtulong sa paglago ng kabutihang asal ng iyong kababayan. Kapag ang bayan mo ay may malinis na hangarin, kung ito ay magtatagumpay, ito naman ay mamumunga ng mabuti sa iba’t ibang panig ng mundo.
Sasabihin ko sa inyo ang totoo, ang bayang Pilipinas ang pag-asa ng Mundo.

Sa mga may pamilya at nagbabalak magpamilya, ito ang sasabihin ko sa inyo: Mahalin ninyo ang inyong mga kapatid katulad ng pagmamahal ninyo sa inyong mga anak sapagkat hindi mo gugustuhing makitang nagaaway ang inyong mga anak gaya ng pagaaway ninyo. Mahalin ninyo ang inyong mga anak, hindi dahil sa gusto ninyong tulungan nila kayo kapag kayo’y matanda na kundi dahil binuhay ninyo sila. Hindi mo pagmamay-ari ang mga anak mo. Hindi dapat respetuhin ang isang taong hindi marunong magmahal sa kanyang magulang at sa kanyang mga anak. Tandaan ninyo, kung ano man ang iyong ginawa sa isang tao, ay hindi matatapos sa kanya, bagkus ito ay kakalat sa mga taong makakasalamuha pa lang niya. Lahat ay nagsisimula sa pamilya. Huwag kayong aasa sa turo ng kanilang guro. Hindi lahat ay nabibili ng pera.

Hindi lahat ng gusto mo ay kailangan mo at hindi lahat ng kailangan mo ay gusto mo. Ano ba ang mas matimbang, ang pangangailangan ng nagiisang ikaw o ang pangangailangan ng nakararami? Hindi mo ba alam na ang ibang tao ay may isip rin at pangangailangan ring katulad mo? Sa bandang huli kalungkutan lang ang makukuha mo sa pagiging sakim mo. Simple lang naman ang sukatan ng kabutihan. Kapag nasagot mo ito, hindi mo na kailangan pang hanapin ang hantungan na namamagitan sa kasamaan at kabutihan.

Huwag kayong matakot gawin kung ano ang tama. Mararamdaman mo ito sa iyong talampakan at tiyan, sa iyong tuhod at balikat. Ang paggawa ng tama at pag iwas sa kasamaan sa kabila ng kapahamakang pwedeng idulot sa iyo ay dapat gawin na hindi humihingi ng ano mang kapalit sa kadahilanang ito lang ang magdadala sa iyo palapit sa katotohanan. Ang mga taong immoral, mga malalaswa at madadaya ay hindi dapat pamarisan dahil magdudulot sila sa iyo ng pagkasira. Kahit na ang buhay mo ay sira na, may magandang dahilan pa rin para umiwas sa masama, ito ay dahil hindi ka nagiisa sa mundo at ang iba ay hindi pa nasisira ang kanilang buhay. Kung sira na ang mundo mo, isipin mo na lang na ilang beses nang may pinanganak sa mundo at nasira ang kanyang buhay habang ang iba ay nabuhay ng mapayapa at maayos. Normal na lang ito sa lahat ng dako at nangyayari ito sa bawat panahon. Hindi ko sasabihin sa iyong, “May pag-asa ka pa kaibigan”, dahil alam kong sawa ka na sa katagang yan, ayaw kitang mawalan ng pag-asang ayusin ang buhay mo dahil hindi lang ikaw ang apektado. Ang bawat kilos mo ay nakasulat sa mga bituin sa langit.

Huwag ninyong hahayaang manalo ang kasamaan! Maging mapagmatyag kayo at alerto! Hindi masama ang matutong lumaban at magalit sa mga gumagawa ng kasamaan. Kung nakakadama ka nito, ikaw ay mapalad at hindi manhid na tao. Mali ang tumanggi sa dikta ng iyong konsiensya. Sama-sama kayong lipunin ang kasamaan at magkaisa. Totoong mahirap magkaisa, kahit alam nating ito ang susi sa ikabubuti ng lahat ngunit walang nagtatagumpay ang hindi gumagawa ng mga tungkuling mahirap gampanan.

You won’t lose anything if you have nothing to lose. Nature is a bit tricky, the more you take, the more you lose. You can’t have everything you want because others want the same thing. If you have everything that others just dreamed of, you can live but just for a little while… you will be satisfied… just for a little while… but after you realize that it’s not you who accomplish all your achievements in life but it was everything that controls you… you are in fact still not free… you are just a slave…and you die hard.


Thursday, August 30, 2007

10: Things You Should Know10 things you should know insteadNot because you can’t trust anyone, it doesn’t mean that you shouldn’t trust anyone anymore. You don’t like being doubted by your own friends, your own parents, your own brothers, your own classmates, that’s the same way to them. Sometimes you have to trust some strangers. Nakakainis pag bumisita ka sa isang lugar at feeling mo wala silang tiwala sa iyo dahil lang sa di ka nila kilala.

Not all unique people are qualified. If you think that you’re unique, it doesn’t mean that you’re qualified. You can be unique and useless at the same time. Marami kasing tao na akala nila kabilib bilib na sila dahil kakaiba sila.

Not all successful people are fulfilled. Do you think that becoming successful in your career or becoming rich can make you happy in full? Don’t waste your precious time, life is short, you should discover the great things hidden around you since you were born. Nabuhay ka para mabuhay hindi para paghandaan ang buhay.

“Sipag at Tiyaga” is not enough if you want your life to prosper. Instead you should also consider the 3 most important things/techniques in getting rich:

1. Magtipid. Bumili ka ng kailangan mo lang, i-maximize ang capability ng pera mo, pumili ng mas murang bilihin at pumunta sa mas murang bilihan, wag bibili ng masisira lang, bawat sentimo importante, wag bili ng bili, magtabi ka ng pera.

2. Maginvest. Gastusin ang pera para makadagdag ng kaalaman, pag kumita ka palaguin ang pera, bumili ng talagang kailangan mo sa negosyo o trabaho, at wag matakot gumastos kung tantsa mo na mas malaki ang kapalit.

3. Protektahan ang Kayamanan mo. Nakakapagtabi ka nga ng pera at lumalago kung di ka marunong magmaintain, wala rin. Ilagay sa bangko o i-safety ang pera mo. Kapag lumagpas na sa 100,000 ang pera mo kailangan mo nang magkabaril sa loob ng bahay. Siguraduhin lang na hindi maaagaw sa iyo ang baril mo at malayo sa mga bata. Sumunod ka sa batas. Siguraduhing walang magkakasakit sa pamilya mo para di ka gumastos. Always secure your property.

There are other things to consider if you want to get rich like discipline, respect your competitors and other concerns but these three are the most important. Don’t make friends with corrupt politicians or well-known personalities just to get rich; instead you have to be independent and confident to yourself. Make a vow to do all kinds of good things with your money.


Not all religious personalities are pedophiles, hypocrites or even extremists who inspire terrorists. The media made you stop believing in your religion and they made you turn your attention to pagan practices. Do not worship them; there are more pedophiles, hypocrites and terrorists in the media than in the churches or mosques. Believe me because I’m always right. Even the dumb-looking religious people are knowledgeable if you only spent few hours with them. They can say something stupid to you like the dinosaurs and Adam and Eve co-exist but if you only go down deeper… ask them some questions related to the realm of the unknown, they are capable of sharing something to you that you’ve never heard before and it’s inspiring! Support your religion and don’t support any communist inspired groups because the Communist Chinese government is just using them. They are the ones who smuggled goods in our country. Don't you ever use religion for your own interest.

Don't make their mistakes an excuse for not listening to what they say. You don't listen to them because you are avoiding your obligations and you don't want to do what is right.

Life is always not how you expect it to be. When you were a child you thought that all politicians and people of the law (the government, the military and the police) are nobles. They are not! They spent most of your taxes for their own interests. Your taxes will go to the pimps who sell pleasure, some to engineers who build mansions and some to hired killers. You will still meet some of them who are righteous. You will be surprise if you met somebody that you think was an evil person but you will realize that he’s not that bad at all. You will be surprise if you learned that some of the people that you love are corrupt too in their own way. Always face the truth and judge wisely. It is ok if you never succeed in life but always hope and fight! There is no such thing as giving up.
Thursday, August 16, 2007

Quiz: What Do You Know About This Site?

Ok. Here we go! Do you want to know if you know enough about this site and me? This is the Quiz portion about the site.

Click here to open in new windowWednesday, August 15, 2007

Featured Photos 2


©│Photo taken by Dave. I took this picture while I’m emptying my bladder.

This is the most common sign in the streets all over the Philippines. Bawal Umihi Dito means “Have a nice day!” in
English.


© | Photo taken by Dave. Some dork owns this tool box (laptop kuno) to fool people.

Do you know Heart Evangelista? She was featured (an extra) in the first featured photo.Can you spot the difference? Which one is she?

All I can tell about her is her being pleasant. She's polite, she's patient, she's nice. She’s not really from this world. She’s too nice that she’ll do anything you ask her. That’s the same reason why she hooked up with “Echo”. That “Echo” dude should have a different nickname. As an alternative of “Echo” it ought to be “Jeri” or “Richo” or “Eric” or "JekJek" but instead he named himself Echo because of the ecosystem developing in his hair. He’s using different brands of eco-friendly and economical brandless of hair gels. He failed in economics class back in his school days because his teacher caught him cheating. When a gay producer discovered him and made him winner in "Mr.Pogi" contest... oh wait I won't go that far... He hated PENSHOPPE shirts because they partnered Heart to a different model who looked like a wuss, exactly like him. Their target consumers are wussies and fags like them. click the image to enlarge

Life Cycle:The easiest question that a homosexual person or Gay man can’t answer.


(they call themselves in many names.)
I think gay people or bi-sexual are illogical. Don’t judge them because sometimes you’re illogical too. There are great writers who are Gays. Elton John was gay, he can compose songs. I bet that he can also play an electric guitar only that he can’t plug it by himself (he don’t know the logic and the purpose). They are just ignorant like you in some other form. I can’t imagine how they are using simple tools like a plug and a socket; they don’t even know the purpose. They have rights to be what they are and they have rights to live in their filthy lifestyle as long as they are 60,000,000 feet under the ground without a single witness of what kind of perversion they are doing to each other. I hate seeing their kind in the streets carrying an innocent child in their arms. For their own good, they shouldn’t display the ugliness of their being different in public. I cannot accept them in our society because they'll do the same to you. I bet that they’ll run away when war broke out. They cannot fight for you; they are only pests who enjoy their stay in your country as long as they can suck as much resources as they can then they’ll leave. They are indeed suckers… hahaha People who are scared of war and death are not just the gay ones but even those whom you think are tough enough.Chiz. Why do I hate this Asshole? I don’t know… maybe because he’s sooo pa-bibo, a smart ass mother fucker. FYI mag bestfriend sila ni Mike Defensor. Parehong sarili lang ang sine-serbisyuhan. (Self Service)...hehe Tipong mga sipsip sa Teacher nila noong nagaaral pa sa School. I hate him because he is hypnotizing the people by speaking fast in tagalog. After I said that, medyo binabagalan na niya ang pagsasalita. I sense evil in his speech. He wants to be the Pinoy JFK and he should be shot too. I believe that he'll seek Presidency and he'll win.


Prof. LeonidasOptical Illusion: Parehong shades nga! parang mas itim ang isa.

twins


One T-Shirt Sign... (Odie is O.D. ing) I delete this before now it's back

About Drugs...

Alam ba ninyo yung "Say no to Drugs" signage? Puro ganyan ang sign sa mga Cities sa Metro Manila o pati sa mga probinsya as if Drugs lang ang problema sa City nila!!! Pero tama pa rin yan... illegal drugs can drive people insane. Mga bolero mga gagong politicians. Napadaan ako sa Caloocan City ang daming "Pray Hard It Works!" hahaha Mga hipokritong gago. Tamo ang mga Mayor na yan, para magmukhang may ginagawa naglalagay sila ng "Say No To Drugs" sa bawat pader.


Friday, August 03, 2007

A Ride in The Hover Bus

Gusto kong ishare sa inyo ang mga experience ko sa pagcocommute sa Metromanila.

Two weeks ago. Sinamahan ko ang isang binibining koreana palabas ng unibersidad patungo sa isang gusaling nagngangalang "Esem". Huwag nyo nang itanong kung paano nagsimula ang lahat. Subalit hindi ko inaakalang hindi lang sa paghatid sa "Esem" mauuwi ang lahat. Hindi siya kuntento sa naturang "Esem" kaya minabuti kong dalhin siya sa tinatawag na "Megamol". Hirap ko siyang intindihin sapagkat ako ay tagalog ang salita at siya ay korean. Gusto raw nya masubukan ang Bus para kapag magisa na lang nya hindi na siya maloloko ulit ng mga taxi. Kaya kapag kayo ang niloko ireport nyo sa 0921-4487777. Madaling makita ng mga Kunduktor ng bus at mga drivers ng taxi kung sino ang tatanga tanga pero effective daw ang number na yan. Gusto raw niyang sumakay sa non-aircon bus. Tinanong ko siya ng paulit ulit, "Are you sure?" Sinabi ko rin sa kanya kung paano ang mga "ordinary" bus lalo na kapag gabi na. Exciting daw dahil sabi ko mabilis na parang roller coaster. Sige payag siya, pagkalipas ng ilang sandali nakasakay na kami. Sa umpisa sa malapit kami sa pintuan umupo (dahil ang nasakyan naming bus ay nasa gitna ang pinto.) Sa pintuan may nakasulat na "Magingat sa mandurukot nasa pintuan lang sila". Baka mandurukot ang Kundoktor dahil nasa pinto siya. Totoo yun ang mga mandurukot ng cellphone at wallet ay nanghaharang sa pintuan.

Lumipat kami dahil tingin ng tingin ang mga tao sa puting legs niya dahil nakaminiskirt lang siya. Pangatlo pa lang siya sa buong history na koreanang nakaminiskirt na sumakay ng ordinary bus sa Pilipinas. Lumipat kami sa harap na harap kung saan halos nakadikit na ang ilong mo sa bus, kitang kita mo ang daan. Pag akyat ng bus sa bandang GMA-Kamuning Flyover tumatalon na sa sobrang bilis! Tumatalon talon na parang lumulutang na sa ere ang bus. Daig pa ang movie na SPEED! Parang karera! Nasa 70kph na yata sa bilis! Konting mali lang siguradong mahuhulog ang bus sa tulay o may mamamatay talagang tao. Sumigaw siya #@$%#%@ di ko maintindihan, samantalang ako tuwang tuwa! DEATH HERE I COME!!! Natakot ang koreana kaya bumaba na kami at nagtaxi papuntang "Megamol".

Kinabukasan, ganun ulit sumakay na ako ulit ng bus na ordinary papunta naman sa West Ave., mabilis pa rin sila na parang natatae na at di mapigilan. Ang bus na ordinary hindi pa nagbababa sa mga pumapara magpapanggap na di ka narinig pag pumara ka, pero sa akin di yun nangyayari dahil babatukan ko talaga ng SOLID ang driver pag ginawa sa akin yun. Ginagawa nila yun para sakto na lang ang hinto nila sa mga mataong lugar na posibleng may sumakay. Magtatawag pa rin sila kahit punong puno na ang bus. Mayaman ka ba? Sumukan mo minsan! Ako kasi hindi ako namimili, sumasakay ako ng Tren (LRT 1,2 at MRT), Ferry, Jeep, Tricycle, atbp. Sa ordinary madalas kang makarinig ng "Manong bakit kahapon ang binayad ko 15 lang? Bakit 20 na ngayon" sasabihin ng kundoktor "Ganyan talaga". Ganyan talaga kasi mukha kang tatanga tanga kaya niloloko ka. Sa bus, kapag may natutulog at nakabukaka di ka na makaupo ng mabuti lagyan mo ng karayom ang bag mo at kunwari idikit mo sa tuhod nya. hahaha.. mga bwiset kasi.


kung gusto nyong malaman kung anong nangyari sa koreana, wala... di na ako kinausap ulit.


Nothing happens to any man that he is not formed by nature to bear.